Välkommen till HYBE Maskin AB

Maskin, System & Anläggning

HYBE Maskin arbetar med produktions- utrustning till de nordiska gjuterierna. Detta med anor från förra seklets stora verkstadskoncern Malcus Holmqvist AB. Våra lösningar präglas av hög tillgänglighet och långa tekniska livslängder.

Vi arbetar alltid med kunden i centrum för att finna den enkla lösning som svarar mot ställda krav på kvalitet och lönsamhet."Ingenting får göras svårare än den enklaste lösningen på problemet." Vi strävar alltid efter långvariga och ömsesidigt givande relationer.

2014 - Ny ägare till HYBE Maskin AB

Nytt ORG NR 556734-3859, för mer information se Nyheter

Agenturer

Mer om våra agenturer och representation finns under

Stolt medlem i:


Resurser

Vi har byggt upp breda nätverk för att med en flexibel kärnorganisation kunna anpassa vår kapacitet efter projektens storlek. Vi har kompetens att driva och administrera projekt där ”procurement” är en väsentlig delkomponent för att kunna leverera med komplett systemansvar.

Vi arbetar i såväl AutoCAD som Solid Works 3D. Vår kontakt med de Skandinaviska gjuterierna erbjuder också möjligheterna till en komplett komponentförsörjning (full-lego). Vi har hela kompetensen från optimering/anpassning av konstruktionen till ett gjutet utförande till den för montering färdiga komponenten. Erfarenhet och kunskap om tillverkningsmetoder och material är våra hörnstenar för kunna erbjuda rätt kvalitet för varje specifikt ändamål i dessa sammanhang.

Verkstadsresurserna erbjuder i övrigt reparationer, sprutmetallisering och legobearbetning. Maskinparken karaktäriseras av lite större och grövre bearbetning.