Arvet efter AB Malcus Holmqvist

Halmstad har länge varit en stark industristad, och kanske störst var AB Malcus Holmqvist koncernen genom förra seklet. Malcus hade när det var som störst i mitten på 50-talet ca 1200 anställda. Detta var en leverantör att räkna med på världsmarknaden av maskiner och verktyg såsom, traverser, kranar, kollergångar, formmaskiner, centerlessmaskiner, borr m.m.


Malcus kanske mest kända fasad, kran- och traversfabriken som invigdes 1949.

Insidan av en då mycket populär och ljus arbetsplats.

Malcus var en familjeägd koncern, vars förlust av Carl-Magnus Berger i en flygolycka i mitten på 60-talet aldrig riktigt återhämtade sig. 1970 hade SKF köpt Malcus som så småningom splittrade och såldes koncernen i sina olika divisioner. SKF behöll Malcus formmaskiner av de då nyare fyrpelarmaskinerna. Wedalco i Halmstad köpte Centerless divisionen, Serema köpte Gjuterimaskinerna, Dormer köpte borr och gäng divisionen.

Malcus var en producent och arbetsgivare att räkna med på denna tiden, och försörjde många hushåll i Halmstad kommun. Efter styckningen av koncernen finns där idag en stor flora av företag som mer eller mindre är ättlingar till Malcus. Många har fortfarande med sitt vidareutvecklade arv och en stark roll inom svensk industri.Början på HYBE Maskin


Henry Bergström, Grundare till HYBE Maskin

Företaget grundades 1968 och startade som ett serviceföretag för Malcus formmaskiner till sandgjuterier av en av Malcus förmän, Henry Bergström. Namnet HYBE står just för Henry Bergström.

Efterhand utökades verksamheten till egen utveckling, konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning för sandgjuterier. Med åren har vi utrett och tagit fram åtskilliga lösningar för den skandinaviska gjuteri- och verkstadsindustrin. Detta har skapat ett perspektiv och en erfarenhet i att ta sig an nya problem.