Chemical bonded sand

HYBE har en driven anda för sandåtervinningen och den kvalificerade utrustningen för kemiskt bunden sand. Vi har lösningar från erkända tillverkare av utrustning för både mekanisk och termisk återvinning. I programmet finns de rätt dimensionerade mixrarna, kraftiga vibrationsbord och urslagare.