Handling & mecanisation

Kärnan i våra mekaniseringar är alltid att flödesoptimera. Hitta var flaskhalsar föreligger i dagens produktion och simulera ett framtida flöde. Där kommer också vår specialité in, ackumulerande rullbanor. Genom att buffra en process kan du utnyttja dina produktionsenheter bättre. Oberoendet mellan enheter skapar ökat totalflöde.