Välkommen till HYBE Maskin AB

Maskin, System & Anläggning

HYBE Maskin arbetar med produktions- utrustning till de nordiska gjuterierna. Detta med anor från förra seklets stora verkstadskoncern Malcus Holmqvist AB. Våra lösningar präglas av hög tillgänglighet och långa tekniska livslängder.

Vi arbetar alltid med kunden i centrum för att finna den enkla lösning som svarar mot ställda krav på kvalitet och lönsamhet."Ingenting får göras svårare än den enklaste lösningen på problemet." Vi strävar alltid efter långvariga och ömsesidigt givande relationer.

Kom i kontakt med oss!

Vi har byggt upp breda nätverk för att med en flexibel kärnorganisation kunna anpassa vår kapacitet efter projektens storlek. Vi har kompetens att driva och administrera projekt där ”procurement” är en väsentlig delkomponent för att kunna leverera med komplett systemansvar.