Formsandsstyrning, vattentillsättning

Formsandsstyrning, vattentillsättning

Tyska Sensor Control står för formsandskompetens. De har vidareutvecklat Lippke fuktkontrollsystem till komplett styrning av formsandkvalitén. Detta omfattar också en efterkontrollutrustning